Meedoen?

Wil je als regio, gemeente of vrijwilligerscentrale meedoen? Neem voor meer informatie contact op met Mark Molenaar (m.molenaar@nov.nl). Je kunt je hier ook registreren om eens rond te kijken op de demo-omgeving van Vrijwilligersland

Submenu

Over

BestuurdersCentraal wil besturen van vrijwilligersorganisaties ondersteunen door kennis en kunde, capaciteiten en mogelijkheden die aanwezig zijn in de lokale samenleving te verbinden. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het opzetten van een netwerk waarin bestuurders van verenigingen en stichtingen zelf in co-creatie met experts zoeken naar oplossingen en elkaar ondersteunen door het uitwisselen van kennis en ervaring.
BestuurdersCentraal is gestart als een initiatief van 6 Overijsselse vrijwilligerscentrales die, samen met de Vereniging van Overijsselse Steunpunten Vrijwillige Inzet (VOSVI) en Vereniging NOV op zoek zijn gegaan naar oplossingen voor problemen waar besturen mee te maken krijgen in deze tijd.
BestuurdersCentraal werkt vraaggericht, speelt in op vragen en behoeften uit het netwerk en haalt deze ook actief op.

Om dit te realiseren is ondersteuning nodig, bijvoorbeeld bij het leggen van contact met ondernemers, lokale netwerken, onderwijsinstellingen, overheid en besturen zelf. Al deze partijen verbinden idealiter hun expertise en mogelijkheden aan BestuurdersCentraal. Zij zetten hun expertise met name in als adviseur, trainer of bestuurscoach en dragen zo een steentje bij aan de ondersteuning van vrijwillige inzet en daarmee aan de leefbaarheid van de samenleving.

regionaal   •   besloten   •   veilig   •   herkenbaar   •   ons kent ons   •   durf te vragen   •   geven en nemen


Volg ons op LinkedIn

 

Cookie-instellingen